Liên hệ

Thông tin liên hệ

CCASA Hostel Nha Trang
24 Sao Biển, P. Vĩnh Hải, Nha Trang
Điện thoại: (0258) 3838 833
Di động: 096 146 6868
E-mail: Ccasahostel@gmail.com
Facebook:

Ccasa Hostel Nha Trang

Thông tin chuyển khoản

Chủ tài khoản: Hồ Thị Thúy Kiều
Số tài khoản: 0061001001590
Ngân hàng: Vietcombank, CN Nha Trang